Här nedan presenteras våra lediga tjänster.


Jordningsingenjör

Vi söker dig som känner dig lockad av spännande och varierande uppdrag inom jordning av högspänningsanläggningar!

Din profil

 • Relevant utbildning, är t.ex. högskole- eller civilingenjör, gärna med inriktning mot elkraft/högspänningsteknik
 • Intresserad av modellering och mätning, gärna med några års erfarenhet av jordningsutredningar och mätningar
 • Erfarenhet av modellering i mjukvaror som t.ex. XGSLab, PowerFactory, eller PSCAD, samt erfarenhet av mätningar i fält är meriterande
 • Du talar och skriver svenska och engelska på en professionell nivå

Arbetsuppgifter

Typiska arbetsuppgifter är:

 • Ta fram modeller och genomföra beräkningar i t.ex. XGS Lab eller vårt egenutvecklade program TPE
 • Genomföra jordningsstudier för kraftledningar eller stationer
 • Verifierande mätningar ute vid anläggning
 • Arbetet dokumenteras i rapporter
 • Hålla sig uppdaterad om utvecklingen i branschen
 • Du kommer även att ha stor möjlighet att forma arbetsuppgifterna utifrån ditt intresse.

Du kommer även att ha stor möjlighet att forma arbetsuppgifterna utifrån ditt intresse.

Vårt erbjudande

 • Platt organisation som uppmuntrar samarbete och professionell utveckling
 • Flexibel arbetsgivare vad gäller arbetstider och arbete hemifrån
 • Varierande och intressanta uppdrag inom industri och forskning och utveckling
 • Deltagande i internationella arbetsgrupper (CIGRE eller liknande)

Hur man ansöker

För att ansöka skickar du ett mail till work@i2g.se med ditt CV och personliga brev bifogat.
Ansökningar utvärderas löpande.

För eventuella frågor om tjänsten, kontakta Christian Ahlholm, +46(0)10-1510855.Kraftsystemanalytiker

Vi söker en eller flera kraftsystemanalytiker till spännande och varierande uppdrag!

Din profil

 • Relevant utbildning, t.ex. högskole- eller civilingenjör med inriktning elkraft
 • Några års erfarenhet av kraftsystemanalys
 • Erfarenhet med mjukvaror som PowerFactory, PSS/E eller PSCAD, samt erfarenhet av anslutningsstudier för sol- och vindkraft är meriterande
 • Du talar och skriver svenska och engelska på en professionell nivå

Arbetsuppgifter

Typiska arbetsuppgifter är:

 • Ta fram modeller och genomföra nätberäkningar i t.ex. PowerFactory eller PSS/E
 • Genomföra anslutningsstudier för sol- och vindkraftprojekt
 • Hålla koll på utvecklingen i branschen

Du kommer även att ha stor möjlighet att forma arbetsuppgifterna utifrån ditt intresse.

Vårt erbjudande

 • Platt organisation som uppmuntrar samarbete och professionell utveckling
 • Flexibel arbetsgivare vad gäller arbetstider och arbete hemifrån
 • Varierande och intressanta uppdrag inom industri och forskning och utveckling
 • Deltagande i internationella arbetsgrupper (CIGRE eller liknande)

Hur man ansöker

För att ansöka skickar du ett mail till work@i2g.se med ditt CV och personliga brev bifogat. Ansökningar utvärderas löpande.

För eventuella frågor om tjänsten, kontakta Andreas Dernfalk, +46(0)10-1510854.


Power System Analyst

Independent Insulation Group (I²G) aims to be the Nordic region’s leading consultants in high voltage technology and power system studies. We are currently looking for engineers that can join us in reaching that goal.

Your profile

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering or a related field
 • A few years of experience in power systems
 • Experience with software such as PowerFactory, PSS/E and PSCAD, and experience of connection studies for wind and solar power, are meritorious
 • Speaks and writes Swedish and English at a professional level

Responsibilities

 • Using software such as PowerFactory or PSS/E to model and simulate power systems
 • Conducting connection studies for wind and solar power projects
 • Staying up to date with industry developments and trends

It will be possible to shape your work based on your technical interests.

Our profile

 • Flat organization encouraging professional growth in a team of specialists
 • Flexibility regarding working hours and work from home arrangements
 • Varied and interesting assignments ranging from commercial projects to research and development
 • Participation in international working groups (CIGRE or similar) is encouraged

How to apply

To apply, send us an email at work@i2g.se with your CV and cover letter attached. Applications are evaluated continuously.

For any questions about the position, contact Andreas Dernfalk, +46(0)10-1510854.


We are using cookies on our website

We use cookies to track the usage of this website. Please confirm if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.